Talentenmiddagen

De culturele vorming vinden wij een belangrijk aspect van ons onderwijs. Wij hebben ervoor gekozen om dit op verschillende manieren in ons onderwijs te integreren: als onderdeel van het weekrooster, in de vorm van ‘talentmiddagen' en door een bezoek te brengen aan een voorstelling of museum.

De 7 domeinen van cultuuronderwijs staan hierbij centraal: beeldende vorming (handvaardigheid en tekenen), dans, drama, nieuwe media, literatuur, muziek en cultureel erfgoed. 

Tijdens de talentmiddagen worden in alle groepen workshops aangeboden. We maken hierbij gebruik van de talenten van leerkrachten, ouders en kinderen. Daarnaast nodigen we professionals uit om de workshops te verzorgen. Alle domeinen komen aan bod. 

Om onze leerlingen optimaal toe te rusten op de 21ste eeuw is het noodzakelijk dat we oog hebben voor de individuele talenten van de leerlingen. Daarbij gaat het ons om talenten in de meest brede zin van het woord. Dus niet alleen om taal- en rekentalent, maar ook om creatieve, culturele, motorische, sociale en onderzoekende talenten en bepaalde praktische vaardigheden.