De Oudervereniging

Het mag voor iedereen duidelijk zijn, dat de inbreng van ouders op prijs wordt gesteld. Sterker nog, hun inzet is vaak van onschatbare waarde. IKC De Droomgaard heeft een Oudervereniging (OV). De OV levert een actieve bijdrage bij diverse activiteiten binnen de school. De OV bestaat uit een aantal ouders en een leerkracht.  

De vergaderingen van de oudervereniging zijn openbaar en kunnen door ouders en teamleden bezocht worden. In het najaar houdt de oudervereniging haar algemene ledenvergadering. Voor deze vergadering ontvangt u twee weken van te voren de agenda en de vergaderstukken. 

Wat doet de Oudervereniging? 

De Oudervereniging organiseert en financiert vanuit de ouderbijdrage jaarlijks, in samenwerking met het team, o.a. de volgende activiteiten: 

  • Sinterklaasviering 
  • Kerstviering 
  • Carnaval 
  • Pasen 
  • Koningsspelen 
  • Schoolreis 
  • Schoolfotograaf
  • Avondvierdaagse 

Leden Oudervereniging

Functie Naam
Voorzitter Ilona Evers-Fielt
Penningmeester (vacature)
Secretaris/notulist (vacature)
Leden

Jennifer Basten
Carien Walstijn
Rik Abbenhuis
Silvia Abbenhuis
Brigitte Teunissen

Teamvertegenwoordiger Marc Bos (Eventmanager)


Ouderbijdrage

Scholen in Nederland krijgen alleen geld voor leermiddelen en dergelijke. Voor extra kosten, die bijvoorbeeld gemaakt worden bij de festiviteiten en activiteiten, wordt dus géén geld verstrekt.
De OV betaalt deze kosten uit de ouderbijdrage. Als iedereen bijdraagt kunnen bovenstaande activiteiten worden gedaan. Ieder kind profiteert hiervan. De inkomsten uit de ouderbijdrage zijn echter niet altijd voldoende, daarom probeert de OV extra inkomsten te genereren.
Deze inkomsten komen o.a. uit de kledingcontainer of de lege batterijen ton. 

In het begin van het schooljaar komt er een verzoek in de nieuwsbrief om de vrijwillige ouderbijdrage te voldoen. Wanneer het betalen problemen oplevert, kunt u contact opnemen met Frank de Bruin. 

Aanmelden OV
Als u als ouder interesse heeft om zitting te nemen in de OV of wilt meehelpen met hand- en spandiensten, kunt u dit altijd bij leden van de OV, de leerkracht van uw zoon/dochter, of bij Frank de Bruin aangeven.