Visie op onderwijs – SamenlevingsIKC De Droomgaard 

IKC De Droomgaard biedt onderwijs en opvang aan kinderen van 0 tot 13 jaar oud. IKC De Droomgaard streeft buitengewone kwaliteit na als het gaat om het werken in een doorgaande lijn in de pedagogische en didactische aanpak. In de groep wordt er afgestemd op wat kinderen nodig hebben. Binnen de lessen en leeractiviteiten is er ruimte voor het ontdekken van talenten en leerstrategieën van kinderen. Betrokkenheid van de kinderen speelt daarbij een grote rol. 

Op IKC De Droomgaard vinden we de betrokkenheid van kinderen belangrijk. Betrokken kinderen ontwikkelen zich namelijk het best. Tijdens de lessen wordt er daarom veel aandacht besteed aan werk- en leervormen om die betrokkenheid te verhogen. Zo is er naast het reguliere aanbod ook aandacht voor coöperatieve en activerende werkvormen, spelend en bewegend leren, onderzoeken en de creativiteit en talenten van kinderen. Waar dat mogelijk is, zullen buiten en binnen ook met elkaar verbonden worden bij deze werkvormen. IKC De Droomgaard laat kinderen zich ontwikkelen, door ze te prikkelen! 

Op IKC De Droomgaard zijn kinderen mede verantwoordelijk voor hun eigen leerproces. De leerdoelen zijn het uitgangspunt in ons onderwijs. Kinderen weten aan welke doelen zij werken en leren hierop te reflecteren. Hiermee werken zij aan de zelfstandigheid en zelfredzaamheid, maar ook aan de kritische houding. Doordat er afgestemd wordt op wat kinderen nodig hebben, is er binnen het aanbod ruimte om aan doelen te werken die het kind nog kan behalen. Kinderen gaan daarover in gesprek met de leerkracht middels kindgesprekken. Ouders zijn bij deze ontwikkeling betrokken. Zo zullen we samen vertrekken als het gaat over de ontwikkeling. Deze bespreken we met het kind, ouders en de leerkracht in driehoeksgesprekken.