Op IKC De Droomgaard worden alle kinderen uitgedaagd om interesses en talenten te ontdekken, verder te ontwikkelen en optimaal te benutten. Kinderen leren veel van elkaar, maar ook pedagogisch medewerkers en leerkrachten kunnen gebruik maken van elkaars talenten en expertises.

Onze school richt zich op de cognitieve, sociale en brede ontwikkeling van de leerlingen. Daartoe bieden we een passend aanbod aan dat dekkend is voor de kerndoelen en de referentieniveaus van taal en rekenen. Ons aanbod is evenwichtig verdeeld over de leerjaren, sluit aan bij de kenmerken van onze leerlingen en bereidt hen voor op het vervolgonderwijs. Ons onderwijsaanbod past bij de wettelijke voorschriften. 
Taal- en leesonderwijs nemen in ons curriculum een prominente rol in. Op dit gebied hebben we extra expertise in huis.

Op de website kunt u meer informatie vinden over de speerpunten binnen ons onderwijs.