Op IKC De Droomgaard bieden wij dagopvang, peuteropvang en naschoolse opvang. Wij geven onderwijs volgens het continurooster. Alle informatie omtrent aanmeldingen, vakanties, studiedagen en verlofaanvragen kunt u terugvinden op de website.