Extra uitdaging in de Flex-groep

Wanneer de reguliere leerstof onvoldoende uitdaging biedt en niet geheel aansluit bij de onderwijsbehoeften, heeft een kind verrijking van de leerstof nodig. Deze kan in de groep plaatsvinden en aanvullend in een flex-groep. Het aanbod in een flex-groep is heel divers en doet een beroep op het hogere orde denken, traint kinderen in hun executieve functies en geeft kinderen de mogelijkheid om met gelijkgestemden (peers) te werken.

Deelname aan een flex-groep is voor een bepaalde periode en gaat in overleg met de intern begeleider, de leerkracht en de specialist hoogbegaafdheid. Om te bepalen of een kind hiervoor in aanmerking komt, gebruiken we een signaleringsinstrument en dagelijkse observaties. Er wordt gekeken naar:

  • Toetsresultaten: we verwachten I en I+ scores..
  • Werkhouding: we kijken naar hoe het kind functioneert in de dagelijkse praktijk..
  • Algemene ontwikkeling: we bespreken met ouders en de leerkracht de sociaal-emotionele ontwikkeling en het welbevinden van het kind..

De flex-groep is eenmaal per week en staat onder leiding van juf Andrea, onze specialist meer- en hoogbegaafdheid.