Er bestaan nogal wat misverstanden over het verzuim van school en het geven van verlof. De school moet de regels toepassen zoals die in de wet zijn vastgelegd. In bijzondere gevallen kan de directeur van de school verlof geven. 

Een verlofaanvraag kan gedaan worden via Social Schools. Klik hier voor een handleiding.Hieronder kunt u vinden in welke situaties verlof kan worden aangevraagd.