Eigenaarschap

Op ons IKC hechten we veel waarde aan de zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid van de leerlingen. Zicht op het eigen leerproces is voor leerlingen een belangrijke voorwaarde om tot leren en presteren te komen. Daarbij gaat het om vragen als: hoe leer ik het beste? Welke vaardigheden heb ik nodig en waarom? En welke vaardigheden moet ik nog verder ontwikkelen om mijn doelen te bereiken? Eigenaarschap is daarom een belangrijke vaardigheid die we bij onze leerlingen willen ontwikkelen.