IKC De Droomgaard werkt in het belang van de kinderen, de ouders en de school samen met andere partijen. Daarbij wordt gestreefd naar een optimale samenwerking in het belang van een ieder, met het welbevinden van het kind als uitgangspunt. De samenwerking leidt ertoe dat de gezamenlijke visie en missie en de identiteit van onze school leidraad zijn.
Wij zijn IKC De Droomgaard. We werken voor de BSO, de kinderdagopvang en peuteropvang, samen met Puck&Co.