Kanjertraining

Naast de cognitieve vakgebieden hechten we veel waarde aan de sociaal-emotionele ontwikkeling. We leren de kinderen omgaan met gevoelens en emoties van zichzelf en van anderen. Bovendien leren wij ze de sociale vaardigheden die nodig zijn voor het spelen en samenwerken met anderen. We zetten hiervoor de Kanjertraining in. Met behulp van de kanjerverhalen en de kanjeroefeningen krijgen kinderen inzicht in hun eigen gedrag en dat van een ander. Alle leerkrachten zijn geschoold om Kanjertraining te geven.

De doelen van de kanjertraining zijn:

• Een veilig schoolklimaat, waarin elk kind zich prettig kan voelen en daardoor optimaal kan presteren.

• Leerlingen durven zichzelf te zijn.

• Leerlingen voelen zich betrokken bij elkaar.

• Leerlingen kunnen hun gevoelens onder woorden brengen.

• Leerlingen krijgen meer zelfvertrouwen.

De kanjerlessen zijn effectief, duidelijk, verhelderend en helpen kinderen een keuze te maken in hun gedrag. De lessen gaan uit van een positieve levensvisie en zijn toekomst- en oplossingsgericht voor zowel kinderen als leerkrachten.