ICT

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen vaardigheden opdoen, zodat zij zelf een computer of iPad als hulpmiddel bij hun eigen onderwijsleerproces kunnen gebruiken.
Daarnaast streven wij naar het volgende:

  • het gebruik van specifieke leerprogramma’s die passen bij de les 
  • uitleg geven met behulp van digitale leermiddelen 
  • met leerlingen praten over de veiligheid op internet 
  • leerlingen leren hoe zij moeten omgaan met sociale media.

In de onderbouw wordt er gewerkt met iPads die regelmatig tijdens activiteiten worden ingezet.
In de bovenbouw wordt er gewerkt met Chromebooks, waarbij de leerlingen specifieke leerprogramma's gebruiken die passen bij de les. 
Groep 7 en 8 doen jaarlijks mee aan de MediaMasters, een activiteitenweek waarin de leerlingen om leren gaan met (sociale) media.