Visie op identiteit – SamenlevingsIKC De Droomgaard 

IKC De Droomgaard is een samenlevingsIKC. Alle kinderen, met al hun verschillende achtergronden of levensbeschouwingen zijn welkom.  

IKC De Droomgaard gaat uit van de kernwaarden: veelkleurigheid en nieuwsgierigheid. Deze veelkleurigheid betekent dat er ruimte is voor een diversiteit aan visies, levenswijzen en levensovertuigingen. Elke visie doet ertoe, elke manier van leven en geloven mag er zijn. Deze nieuwsgierigheid betekent dat elke visie of levenswijze gelijkwaardig is aan de andere en is het waard om ontdekt te worden. Daarom laten wij in ons IKC kinderen kennis maken met verschillende visies en stromingen. Dat maakt IKC De Droomgaard tot een plek om samen te leven en waar kinderen zichzelf bewust ontwikkelen tot mensen die respectvol het gesprek met anderen kunnen voeren.  

In ons levensbeschouwelijk burgerschapsonderwijs vinden we het belangrijk dat leerkrachten en kinderen in dialoog nadenken en praten over levensvragen die hen verbinden. IKC De Droomgaard heeft niet als doel een geloof of andere levensbeschouwing over te dragen. We vinden het belangrijk dat er met respect en nieuwsgierigheid naar andere levensvisies wordt gekeken. Ons levensbeschouwelijk burgerschapsonderwijs heeft als doel jezelf te leren kennen en de ander te leren te begrijpen. 

Belangrijke vormen in ons levensbeschouwelijk burgerschapsonderwijs zijn vieringen, verhalen, kunstvormen en rituelen bij de opening en/of sluiting van de dag. We gebruiken hiervoor verschillende bronnen: godsdienstig en niet-godsdienstig, actueel en uit vroegere tijden. Hiermee nodigen we de kinderen uit om na te denken over hun eigen visie en levenswijze, hun plek in de maatschappij in dialoog met de ander. 

Een heel belangrijke voorwaarde voor goed onderwijs is een goed pedagogisch klimaat. Hierin nemen onderling vertrouwen en sociale veiligheid een belangrijke plaats in. Op IKC De Droomgaard wordt hier veel aandacht aan besteed, want dit gaat niet vanzelf. Wij vinden het belangrijk dat een kind positief over zichzelf en positief over de ander leert te denken. We zorgen voor een veilig klassenklimaat waarin sprake is van onderling vertrouwen. Immers, in een goede sfeer en een veilige omgeving kunnen kinderen zich beter ontwikkelen en komen zij beter tot leren.